Η εταιρία μας αναλαμβάνει πωλήσεις και ενοικιάσεις ακινήτων, ανακαινίσεις παντός τύπου και υπηρεσίες τεχνικού - κατασκευαστικού τομέα, όπως πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, οικοδομικές άδειες, σύνταξη τοπογραφικών, δηλώσεις κτηματολογίου, άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, διαδικασία γνωστοποίησης λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων, διαδικασία έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων και ανέγερση κτιρίων.  
Η NG Κατασκευαστική είναι στελεχωμένη από Μηχανικούς με Εξειδίκευση, Εμπειρία και Μεράκι για Δημιουργία.