Η εταιρία μας αναλαμβάνει πωλήσεις και ενοικιάσεις ακινήτων, ανακαινίσεις παντός τύπου και υπηρεσίες τεχνικού - κατασκευαστικού τομέα, όπως πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, οικοδομικές άδειες, σύνταξη τοπογραφικών, δηλώσεις κτηματολογίου και ανέγερση κτιρίων.  
Η NG Κατασκευαστική είναι στελεχωμένη από Μηχανικούς με Εξειδίκευση, Εμπειρία και Μεράκι για Δημιουργία.