Η τεχνική εταιρεία NG Κατασκευαστική αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών, την επίβλεψη και την κατασκευή οποιουδήποτε ιδιωτικού οικοδομικού έργου.
Με άριστη γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας εκπονούμε τις μελέτες, εκδίδουμε την οικοδομική άδεια και επιβλέπουμε, κατασκευάζοντας την οικοδομή σας.
Τα επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια συνεργεία μας, σε συνδυασμό με την χρήση των κατάλληλων υλικών, θα αναλάβουν την κατασκευή της οικοδομής, υπό τη συνεχή και άρτια επίβλεψη των έμπειρων, συνεργατών του γραφείου.

  • Πολεοδομικές μελέτες για την έκδοση αδείας
  • Στατικές μελέτες
  • Αρχιτεκτονικές μελέτες και διαρρυθμίσεις εσωτερικών χώρων γηπέδων
  • Μελέτες μεταλλικών κατασκευών
  • Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
  • Πυρασφάλεια- Πυροπροστασία
  • Ενεργειακές μελέτες (Κ.ΕΝ.Α.Κ)