Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την ρύθμιση αυθαίρετων κτισμάτων ή κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσεων σύμφωνα με τον νέο νόμο 4495/2017  «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.».
Η διαδικασία που ακολουθεί η Εταιρεία για την σωστή και λεπτομερή αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης ξεχωριστά είναι η εξής:
Επί τόπου έλεγχος της ιδιοκτησίας και σύγκριση της πραγματικής κατάστασης με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας εφόσον είναι διαθέσιμα.
Ενημέρωση του ιδιοκτήτη για το κόστος νομιμοποίησης και επιλογή του τρόπου αποπληρωμής.
Έκδοση παραβόλου για ένταξη στο νόμο των αυθαιρέτων.
Με την αποπληρωμή του παραβόλου γίνεται ακριβής και λεπτομερής μέτρηση της ιδιοκτησίας σας και παραγωγή νέων σχεδίων με πλήρης αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης.
Αποπληρωμή του κόστους νομιμοποίησης βάσει του τρόπου αποπληρωμής που έχετε επιλέξει.
Έκδοση εγγράφου περαίωσης της διαδικασίας και βεβαίωσης νομιμότητας.
Η παραπάνω διαδικασία των 6 βημάτων απλοποιείται ακόμα περισσότερο μέσω της ηλεκτρονικής κατάθεσης και διεκπεραίωσης του αυθαιρέτου- χωρίς δηλαδή την εμπλοκή των πολεοδομικών υπηρεσιών και της χρονοβόρας γραφειοκρατικής διαδικασίας.


Την υπαγωγή διεκπεραιώνει εξουσιοδοτημένος μηχανικός ο οποίος σε πρώτη φάση υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τα απαιτούμενα στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη, Α.Φ.Μ. και γεωγραφική περιοχή του ακίνητου, προκείμενου να λάβει τους σχετικούς κωδικούς πληρωμής για να καταβληθεί το σχετικό παράβολο και η δόση.

Εντός 6 μηνών από την αρχική ηλεκτρονική αίτηση ο μηχανικός οφείλει να ολοκληρώσει τη δήλωση των στοιχείων του αυθαίρετου.
Βάσει του νόμου στο εξής για οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη, μεταβίβαση πώληση ακινήτου οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να προσαρτούν τόσο τη βεβαίωση τακτοποίησης όσο και τη μελέτη στατικής επάρκειας του αυθαιρέτου.
Όλοι όσοι έχουν υπαχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις ή στο νόμο 4014 είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν και πάλι στο ηλεκτρονικό σύστημα τα αυθαίρετα τους σύμφωνα με τις διαδικασίες του νέου νόμου.
Σύμφωνα με το νόμο, για οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή (πώληση, γονική παροχή, δωρεά) είναι απαραίτητη η βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών. Η βεβαίωση δεν είναι εφικτό πλέον να εκδοθεί αν υπάρχουν εκκρεμότητες με αυθαιρεσίες ή αν όλο το κτίριο είναι αυθαίρετο. Επιπλέον, σύμφωνα με το νόμο οι τοπικές υπηρεσίες δόμησης (πρώην πολεοδομικές υπηρεσίες) θα διεξάγουν δειγματοληπτικούς ελέγχους για εντοπισμό αυθαιρεσιών, με πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης δυσανάλογα συγκριτικά με εκείνα που προκύπτουν μέσω του ν. 4495/2017.

Χρειάζεται να εντάξετε το ακίνητό σας στο ν. 4495/2017 περί αυθαιρέτων: 

Αν έχετε οποιαδήποτε υπέρβαση δόμησης, κάλυψης ή ύψους πάνω από το 2% των εγκεκριμένων σχεδίων πολεοδομίας. Αν έχετε κατασκευάσει ακίνητο χωρίς οικοδομική άδεια. Αν έχετε προχωρήσει σε κατασκευές (π.χ. αίθρια, κλειστούς χώρους στάθμευσης, αποθήκες, bbq, πισίνα κλπ) τα οποία δεν εμφανίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια πολεοδομίας. Αν έχετε ενοποιήσει ή διαχωρίσει διαμερίσματα σε σχέση με τα εμφαινόμενα στα εγκεκριμένα σχέδια πολεοδομίας.


Απαραίτητα έγγραφα

  • Αν υπάρχει άδεια, τον αρ. αδείας προκειμένου να αναζητηθούν τα εγκεκριμένα σχέδια στην πολεοδομία
  • Αντίγραφο Ε9 ιδιοκτήτη
  • Εξουσιοδότηση Μηχανικού
  • Υπεύθυνη δήλωση στοιχείων ακινήτου και αυθαιρεσίας καθώς και χρόνος ολοκλήρωσης της αυθαιρεσίας
  • Ιδιωτικό συμφωνητικό με το μηχανικό