Τοπογραφικά διαγράμματα
Η Εταιρία μας αναλαμβάνει την αποτύπωση παντός είδους εκτάσεων εντός και εκτός σχεδίου για χρήση ιδιωτική, συμβολαιογραφική, δικαστική, για εγκρίσεις δασαρχείου και για οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία. Επίσης αναλαμβάνουμε χαράξεις κατασκευών επί εδάφους και οριοθετήσεις ιδιοκτησιών.
Το γραφείο μας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών, όπως :
Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων–οριοθετήσεις ιδιοκτησιών
Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
Αποτυπώσεις χώρων καθώς και τομές, κατόψεις κτιρίων, διαμερισμάτων, καταστημάτων κ.α.
Τοπογραφικό διάγραμμα για μεταβίβαση ακινήτου και όποια απαραίτητη συμβολαιογραφική πράξη