Επικοινωνία

Γ. ΣΠΑΝΟΣ – Ν. ΣΠΑΝΟΥ Ο.Ε. 
63077 Κασσάνδρεια
Mob: +30. 6908653931
Mob: +30. 6983297590
Tel: +30.23740 23582
Fax: +30.23740 23584
website: www.ngkataskevastiki.gr
e-mail: ngkataskevastiki@outlook.com