Η άριστη τεχνογνωσία μαζί με την άρτια τεχνική κατάρτιση των στελεχών αλλά και των συνεργατών της, έχει σαν αποτέλεσμα την υλοποίηση έργων με χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως:

• η απόλυτη αξιοποίηση των τ.μ. του κάθε διαμερίσματος χωρίς «χαμένους χώρους»
• η εργονομία των χώρων
• η αρμονία μεταξύ αρχιτεκτονικής και πρακτικότητας στο κτίριο  
• η ποιότητα των κατασκευών με αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα στην πάροδο του χρόνου.
Με σεβασμό πάντοτε στην τέχνη της κατασκευής και την επιστήμη του μηχανικού  η εταιρία μας αναλαμβάνει πωλήσεις και ενοικιάσεις ακινήτων, ανακαινίσεις παντός τύπου και υπηρεσίες τεχνικού - κατασκευαστικού τομέα, όπως πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, οικοδομικές άδειες, σύνταξη τοπογραφικών, δηλώσεις κτηματολογίου, άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,  άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, διαδικασία γνωστοποίησης λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων, διαδικασία έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων και ανέγερση κτιρίων.  
Η NG Κατασκευαστική είναι στελεχωμένη από Μηχανικούς με Εξειδίκευση, Εμπειρία και Μεράκι για Δημιουργία.  Έχει πάντα γνώμονα τόσο τη βελτίωση της ποιότητας των κατασκευών της όσο και το σεβασμό στο περιβάλλον.  Με κατασκευές βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών, δίνει έμφαση στον περιβαλλοντικό προσανατολισμό, όπως και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Η NG Κατασκευαστική συμμετέχει στις εξελίξεις του χώρου και δηλώνει παρούσα με το βλέμμα μπροστά.